Persondatapolitik for Shinetech.dk

GENERELT

1.1

Denne politik om behandling af personoplysninger ("Persondatapolitik") beskriver, hvorledes Shinetech.dk (samlet "Shinetech.dk", "os", "vores", "vi") indsamler og behandler oplysninger om dig.

1.2

Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os i forbindelse med et køb hos Shinetech.dk eller en henvendelse vedrørende et af vores produkter, eller som vi indsamler via Shinetech.dk’s hjemmeside, https://shinetech.dk.

1.3

Shinetech.dk er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til Shinetech.dk kan ske via kontaktoplysningerne anført under pkt. 7.

2.0

HVILKE PERSONOPLYSNINGER INDSAMLER VI, TIL HVILKE FORMÅL OG RETSGRUNDLAGET FOR BEHANDLINGEN

2.1

Når du besøger Shinetech.dk, indsamler vi automatisk oplysninger om dig og din brug af Shinetech.dk, fx om hvilken type browser du bruger, hvilke søgetermer du bruger på Shinetech.dk, din IP-adresse, herunder din netværkslokation, og informationer om din computer. Desuden finder Shinetech.dk’s Cookiepolitik anvendelse, når du bruger https://shinetech.dk.

2.1.1

Formålet er at optimere brugeroplevelsen og Shinetech.dk’s funktion, samt foretage målrettet markedsføring, herunder retargeting via f.eks. Facebook og Google. Denne behandling af oplysninger er nødvendig for, at vi kan varetage vores interesser i at forbedre Shinetech.dk samt vise dig relevante tilbud.

2.1.2

Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f.

2.2

Når du køber et produkt eller kommunikerer med os, indsamler vi de oplysninger, du selv afgiver, fx navn, adresse, e-mailadresse, telefonnr., betalingsmåde, oplysninger om hvilke produkter du køber og eventuelt har returneret, kommentarer til din ordre, samt oplysning om den IP-adresse, hvorfra bestilling er foretaget, hvis bestillingen sker på Shinetech.dk. Vi bruger desuden din e-mailadresse til din identifikation (som loginnavn), når du logger ind på din kundekonto.

Vi opretter en kundekonto til alle kunder, som handler via Shinetech.dk's hjemmeside, dvs. en direkte, passwordbeskyttet adgang til dit gemte lagerdata hos os. Her kan du blandt andet se oplysninger om dine afsluttede, åbne og for nyligt fremsende bestillinger eller administrere dine personlige oplysninger og nyhedsbrevet.

2.2.1

Formålet er, at vi kan levere de produkter, du har bestilt og i øvrigt opfylde vores aftale med dig, herunder for at kunne administrere dine rettigheder til at returnere og reklamere, samt for om nødvendigt at kunne kontakte dig vedrørende relevant information om det produkt, du har købt. Oplysninger om dine køb kan vi også behandle for at overholde lovkrav, herunder vedrørende tilbagetrækning af produkter, bogføring og regnskab. Ved køb på Shinetech.dk indsamles IP-adressen med det formål at varetage vores interesse i, at kunne forhindre svig.

2.2.2

Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra b, c og f.

2.3

Når du er tilmeldt vores nyhedsbrev, indsamler vi oplysning om dit navn og e-mailadresse.

2.3.1

Formålet er at varetage vores interesse i at kunne levere nyhedsbreve til dig.

2.3.2

Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f.

MODTAGERE AF PERSONOPLYSNINGER

3.1

Oplysninger om dit navn, adresse, e-mail, telefonnummer, ordrenummer og specifikke leveringsønsker videregives til DAO365, PostNord, GLS eller en anden transportør, der forestår leveringen af de købte varer til dig. Ved køb af ikke lagerførte varer kan de nævnte oplysninger videregives til producenten eller sælgeren af den pågældende vare, som i så fald vil forestå leverancen.

3.2

Når du gennemfører betalingstransaktioner på Shinetech.dk, kan du vælge at få dine betalingsoplysninger gemt. Dine betalings- og kortoplysninger gemmes i givet fald hos Shinetech.dk’s PCI (Payment Card Industry - Data Security Standard) certificerede samarbejdspartner Bambora. Oplysningerne opbevares i et sikkert PCI certificeret miljø, som lever op til internationale sikkerhedsstandarder. Herfra kan de genanvendes ved køb på Shinetech.dk, samt andre hjemmesider hvor Bambora måtte have et samarbejde. Når du anvender et betalingskort på Shinetech.dk, er det kun Bambora - og ikke Shinetech.dk - som får adgang til dine oplysninger. Dette gælder både, når du køber et produkt, og hvis du vælger at gemme dine kortoplysninger til senere brug. At bruge og gemme kortoplysninger til senere brug er derfor alene en sag mellem dig og Bambora, selvom det sker, mens du benytter Shinetech.dk.

3.3

Oplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til blandt andet teknisk drift af systemer (fx server og chat), og forbedringer af Shinetech.dk, udsendelse af nyhedsbreve samt målrettet markedsføring. Disse virksomheder er databehandlere og under vores instruks og behandler data, som vi er dataansvarlig for. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse. Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne.

3.4

Nogle af disse databehandlere, f.eks. Google Analytics v/Google LLC. Og Facebook Inc. er etableret i USA. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerens certificering under EU-U.S. Privacy Shield, jf. EU Persondataforordnin-gens art. 45. I det omfang vi bruger andre databehandlere end de nævnte, der er etableret udenfor EU, vil det altid ske under iagttagelse af gyldige overførselsgarantier.

3.4.1

Kopi af Google LLC's certificering kan findes her

3.4.2

Kopi af Facebook Inc.'s certificering kan findes her

DINE RETTIGHEDER

4.2

Indsigtsretten

4.2.1

Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.

4.2.2

Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til kontakt@shinetech.dk. Du vil blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.

4.3

Retten til berigtigelse

4.3.1

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret. Du vil blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.

4.4

Retten til sletning

4.4.1

I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, fx hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, fx for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger. Du vil blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.

4.5

Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring

4.5.1

Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, fx hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.  

4.6

Retten til dataportabilitet

4.6.1

Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

4.7

Retten til indsigelse

4.7.1

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, med henblik på direkte markedsføring, herunder den profilering der foretages for at kunne målrette vores direkte markedsføring, da denne behandling foretages på grundlag af vores legitime interesser, jf. punkt 2.1 og 2.3. Hvis du ikke ønsker, at vi bruger dine personoplysninger til direkte markedsføring og profilering, skal du slette dine cookies, som nævnt i punkt 5.1 nedenfor.

4.8

Retten til at tilbagekalde samtykke

4.8.1

Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger, herunder til fremsendelse af nyhedsbreve.

4.9

Retten til at klage

4.9.1 Du har til enhver tid ret til at indgive klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K over vores behandling af dine persondoplysninger. Klage kan blandt andet indgives på mail til dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00

SLETNING AF PERSONDATA

5.1

Oplysninger indsamlet om din brug af Shinetech.dk i henhold til pkt. 2.1, slettes efter reglerne i Shinetech.dk’s Cookiepolitik. De cookies, som Shinetech.dk selv udbyder, slettes senest et år efter, at du sidst har besøgt siden, mens tredjeparts cookies har varierende udløbsfrister. De enkelte udløbsfrister er oplistet i Shinetech.dk Cookiepolitik, hvor du også kan læse mere om, hvordan du selv kan slette dine cookies, når du ønsker det.

5.2

Oplysninger indsamlet i forbindelse med køb, du har gennemført på Shinetech.dk, jf. pkt. 2.2, vil som udgangspunkt blive slettet lidt over 2 år efter dit køb, når retten til at reklamere over varen er udløbet. Oplysninger kan dog gemmes i længere tid, hvis vi har et legitimt behov for længere opbevaring, fx hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller hvis opbevaring er nødvendig for, at vi kan opfylde lovkrav.

5.3

Oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev jf. punkt 2.3, slettes, når dit samtykke til nyhedsbrev trækkes tilbage, medmindre vi har et andet grundlag for behandling af oplysningerne.

SIKKERHED

6.1

Dine personlige oplysninger overføres hos os sikkert via kryptering. Dette gælder naturligvis også for din bestilling og også for kundelogin. Vi betjener os herved af kodningssystemet TLS (Transport Layer Security) hhv. SSL (Secure Socket Layer).

Desuden sikrer vi vores websider og øvrige systemer gennem tekniske og organisatoriske tiltag mod tab, destruktion eller uautoriserede personers adgang, modifikation eller udbredelse af dine oplysninger.

6.2

Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse.

KONTAKTOPLYSNINGER

7.1

Shinetech.dk, cvr. nr. 34298424 er dataansvarlig for de persondata, som indsamles via Shinetech.dk.

7.2

Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne Persondatapolitik, eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder beskrevet i pkt. 4, kan du kontakte:

Shinetech.dk
Guldstjernevej 4
DK-2400 København NV

Tlf. nr.: +45 71713838
E-mail: kontakt@shinetech.dk.

8 ÆNDRINGER I PERSONDATAPOLITIKKEN

8.1

Såfremt vi foretager ændringer i Persondatapolitikken, vil du blive orienteret om dette ved dit næste besøg på Shinetech.dk.

VERSIONER

9.1

Dette er version 2 af Shinetech.dk’s persondatapolitik dateret den 24. maj 2018.